Tallinna Heleni Kooli lasteaias avatakse uus rühm kuulmispuudega lastele

Esmaspäeval, 17. augustil kell 12.00 avatakse Tallinna Heleni Kooli lasteaias (Ehte 7) täiendav rühm kuulmispuudega lastele. Uue lasteaiarühma avavad Tallinna haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning kooli direktor Erki Korp.

Tallinna Heleni Kool

Tallinna Heleni Kooli näol on tegu Eestis ainulaadse lasteaia ja kooli-kompetentsikeskusega, mis pakub turvalist ja arendavat õpikeskkonda nägemis- ja kuulmispuudega lastele. Kool teenindab Tallinna ja Põhja-Eesti piirkonda, puudespetsiifikast lähtuvalt võetakse lapsi vastu ka mujalt. Kooli ruumides on õpilaskodu kuni 20-le õpilasele.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linn loonud üha uusi võimalusi erivajadustega laste toetamiseks. „Heleni kooli õpilaste ja lasteaialaste arv hakanud kasvama. Kuna sealse lasteaia ühes viipekeelses rühmas on juba maksimaalne arv lapsi, kuid järjekorras on veel kuus last, tekkis vajadus teise viipekeelse rühma avamiseks,“ ütles Belobrovtsev. „Lasteaiarühma tarbeks kohandatakse olemasolevad õpilaskodu ruumid, milleks linn eraldas üle 7000 euro, samuti katab linn kahe täiendava lasteaiaõpetaja ning ühe õpetajaabi palgafondi.“

Heleni kooli direktor Erki Korp lisas, et praegu õpib kooli 20 klassikomplektis kokku 98 õpilast, kuid 2023.-2024. õppeaastaks prognoositakse kuni 160 õpilast ja 30 klassikomplekti. „Lasteaia 8 rühmas on praegu kokku 75 last, tulevikus võib see ulatuda üle 90, mis tähendaks juba kümmet rühma. Tänavu maikuus arutas kooli hoolekogu teise viipekeelse lasteaiarühma avamist ning peab seda väga vajalikuks ja toetab igati,“ selgitas Korp. „On igati positiivne, et saame pakkuda tuge kõigile kuulmispuudega lastele, kes seda meilt vajavad.“ 

Lisainfo: 

Erki Korp 
Tallinna Heleni Kooli direktor
Ehte 7, Tallinn 10318
Erki.Korp@helen.edu.ee
+372 5096799

EstoniaUSA